Индикации за Општа Анестезија
во Оралната хирургија


1. Кај болен што има алергија на општи анестетици
2. При отварање и инцизии на апцес и флегмони на повеќе анатомски простори
3. Кај немирни деца под 6 години
4. Нервно лабилни и преосетливи особи
5. Ментално ретардирани деца
6. Ако интервенцијата е подолга од 40 минути
7 .Кај хемофиличари
8. Кога се работи во повеќе квадранти
9. Кога сами си го бараат пациентите

 

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia