Општи и Локални компликации за време и по давањето на Локалната Анестезија


Општи компликации

I.ТОКСИЧНА РЕАКЦИЈА

- од анестетикот
- од вазоконстрикторот

II. АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА

1. Типични Алергиски реакции
- Дерматит
- Уртикарија
- Ангионеуротски ( Квинкеов ) едем
- Астма
- Изолиран едем на Glandulla Thyreoidea
- Пелудна грозница
- Пруритис
- Хипотензија
- Анафилатичка реакција
- Серумска болест ( Уртикарија и треска )
- Анафилактичен шок

III. СИНКОПА

1. Вазовагална синкопа
2. Ортостатска синкопа
3. Хипогликемична синкопа
4. Кардијална синкопа
5. Синдром на каротиден синус
6. Церебрална синкопа

IV. КОЛАПС

V. ЕПИЛЕПТИЧЕН НАПАД

VI. ХИСТЕРИЧЕН НАПАД


Локални компликации

1. Кршење на игла
2. Хематом
3. Бледило на кожа
4. Болки
5. Тризмус
6. Поткожен емфизем
7. Инфекција
8. Некроза
9. Анестезија на други нерви
10. Ксеростомија ( сува уста )
11. Ампутациони неуроми
12. Дерматитис

 

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia