Индикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА

Индикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА во ОРАЛНАТА ХИРУРГИЈА

1.Сите болни интервенции и постапки
2. Типични екстракции
3. Атипични екстракции
4. Сите помали и поголеми орално хируршки интервенцииИндикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА во ДЕНТАЛНАТА ПАТОЛОГИЈА

1. Препарација на кавитети на витални заби во предел на вратот
2. Витална екстракција или ампутација на пулпата
3. Трепанација на авитален заб во сотојба на Paradontitis AcutaИндикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА
во ПРОТЕТИКА

1. Сите препарации на забиИндикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА во БОЛЕСТИ НА УСТА

1. Хируршки интервенции на гингиви , флоп операции
2. Хируршко лекување на Парадонтопатијата
3. Обработка на длабоки парадонтални џепови
4. При земање ткиво за биопсија
5. Блокади ( по Вишњевски ) за лекување на СтоматитиКонтраиндикации за ЛОКАЛНА ИНФИЛТРАТИВНА АНЕСТЕЗИЈА

I. АПСОЛУТНИ
1. Алергија на анестетици
2. Тешки оштетувања на хепар ( цироза )
3. Бубрежна инсуфициенција
II. РЕЛАТИВНИ
1. Локални
-присаство на воспаление
2. Општи
а. Врзани за Анестетичкото средство
- Кардиопатии
- Хепатални и бубрежни заболувања
б.Врзани за Вазоконстрикторот
- Болни со коронарна инсуфициенција , angina pectoris , инфаркт и други кардиопатии
- Хипертензија и Артериосклероза
- Метаболни нарушувања ( Тиреотоксикоза - Базедова болест )
- Епилепсија
- Дијабетичари
- Паркинсонова болест
- Бременост
- Ренална инсуфициенција
- Нарушени хепатални функции ( акутен и хроничен хепатит , цироза и дегенерација ...)
- Стари пациенти со атеросклеротични промени на крвни садови
- Плашливи пациенти
- Мензис
- Улцеро-Некротични стоматити и гингивити
- Кај деца до 4 години

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia