ТЕРАПИЈА НА АНАФИЛАКТИЧНА РЕАКЦИЈА


Постапка при анафилактичен шок :

 1. Веднаш се прекинува со апликација на анестетикот или со интервенцијата .
 2. Amp. ADRENALIN
  - ( 0,3-0,5 ml.
  воден р-р на adrenalin 1:1.000 = 1 промил адреналин ) - интрамускулно или субкутано се аплицира полека , на повеќе места поради побрза ресорпција независно да ли е дете или возрасен . Оваа постапка може да се повтори 3 пати во период од 15 минути .
  – ( растворен во 10 кубни cm. физиолошки р-р ) – интравенозно
 3. АНТИХИСТАМИНИЦИ - интрамускулно или интравенозно
  - Synopen 20mg.
  - за деца _(1 ампула ))_________________________ ________ __________40mg. - за возрасни
  - Dimidril – Calcium - 50-80 ml.
 4. КОРТИКОСТЕРОИДИ - интрамускулно или интравенозно
  - Urbazon 8 –16 mg. - за деца
  20 – 40 mg. – за возрасни
  - Dexamethazon 4 mg. ( 1 ампула )
 5. AMINOPHYLIN ( 6 mg. на 1 килограм телесна тежина – 360 mg. на 60 kg.)
 6. Аминофилинот се дава само во случаи кога Адреналинот не предизвикал бронходилатација .Се дава интравенозно . Ако и после 30 минути не се постигне вазодилатација , повторно се дава aminophylin во помала доза : 3mg. на 1 килограм .

 7. ПАЦИЕНТОТ СЕ ПОСТАВУВА ВО ХОРИЗОНТАЛА .
  Главата да е во пониска позиција од нозете .
 8. СЕ ОКСИГЕНИРА ПАЦИЕНТОТ .

После оваа прва помош пациентот се сместува во реанимационо одделение под постојана лекарска контрола .

ПРЕВЕНЦИЈА од шокова состојба :

 • Земање на податоци за општа сензибилизација за утврден или неутврден алерген
 • Тестирање кај дерматолог
 • Пред анестезија се дава Urbazon - интрамускулно

 

 

author: Dr. Boban Fidanoski, DMD

© November,2000 - Skopje, Macedonia